XV Zjazd PTDNŻ
17-19.10.2024

XV Zjazd PTDNŻ 17-19.10.2024 

Zamek Topacz

Czwartek 17.10.2024


15:00 – I Termin Sprawozdawcze Walne Zebranie PTDNŻ

15:15 -  II Termin Sprawozdawcze Walne Zebranie PTDNŻ

17.00 – Zebranie Zarządu PTDNŻ

17:00 - zwiedzanie Muzeum Motoryzacji w Zamku Topacz dla chętnych we własnym zakresie

 

Piątek 18.10.2024


9:00 -  Rozpoczęcie Zjazdu

9:15 - 10:00 - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut „Ogólne zasady leczenia zaburzeń skroniowo-żuchwowych”. 

10:00 - 11:15 -  dr Matteo Pollis University of Padua Hospital  "Osa and sleep bruxism relationship; Obturacyjny bezdech senny,a bruksizm nocny.”

11.15- 11.45 Przerwa kawowa

11:45 – 11:00-  lek.dent. Sławomir Pastor "Zaburzenia skroniowo – żuchwowe TMD oczami implantoprotetyka – przypaki kliniczne".

13.00-14.00 – przerwa na lunch

14:00-15:00 - dr n. med. Mateusz Mazurek  "Czy bruksizm ma wpływ na powstawanie recesji dziąsła ? EBM z perspektywy chirurga periodontologa. "

15.00-15.45 -  dr hab.n.med. Magdalena Osiewicz „Kryteria diagnostyczne DC TMD”

15.45-16.15 - Przerwa kawowa

16.15-18.00 -  Sesja Naukowa Studentów i  Młodych Naukowców

Uroczysta kolacja: 20:00


Sobota 19.10.2024


9:00- 11:00 - Sesja naukowa członków PTDNŻ cz. 1

9.00-9.30 dr hab. n. med. Małgorzata Kulesa Mrowiecka „Przegląd metod fizjoterapeutycznych współcześnie stosowanych w leczeniu zaburzeń skroniowo-żuchwowych.”

9.30 – 10. 00 dr hab. n.med. Edward Kijak „Topografia głów wyrostków kłykciowych żuchwy w diagnostyce tomografii wolumetrycznej u pacjentów z dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych.”

10.00 -10.30 dr n.med. Katarzyna Mehr „Leczenie nadmiernej ruchomości stawów skroniowo-żuchwowych.”

10.30 – 11.00 associate professor Klitynskyi Iurii National University named by O.O.Bohomolets, Kyiv, Ukraine. “Complex rehabilitation of patients with temporomandibular joint dysfunction, resulting of wounds to the maxillo-facial area. Kompleksowa rehabilitacja pacjentów po urazach stawu skroniowo-żuchwowego, w wyniku ran odniesionych w  okolicy szczękowo-twarzowej."

11:00 – 11.30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:15 -  Sesja naukowa członków PTDNŻ cz. 2

11.30 – 12.00  associate professor Skrypnyk Iryna, Ph.D., “Peculiarities of adaptive and compensatory changes of the TMJ in case of dento-maxillary deformities. Specyfika zmian adaptacyjnych i kompensacyjnych stawu skroniowo-żuchwowego w przypadku deformacji zębowo-szczękowych."

12.00 -12.30  dr hab.n. med. Aleksandra Nitecka – Buchta, prof. dr hab.n.med. Stefan Baron “Alternatywne metody leczenia TMD - Iniekcje kolagenu w leczeniu zaburzeń mięśniowo-powięziowych.”

12.30-13.15  lek. dent. Anna Gurniak, mgr Inż. Iwo Rutański, tech. dent. Aneta Pogonowska: „Cyfrowa stomatologia - interdyscyplinarne wykorzystanie tomografii komputerowej, skanera wewnątrzustnego i skanera twarzy w diagnostyce stawów skroniowo-żuchwowych.”

13:15 – Zakończenie ZjazduOPŁATY:

1350,00 zł - członek PTDNŻ

1400,00 zł - członek PSI, członek Beskidzkiej Izby Lekarskiej

1500,00 zł - cena regularna do 15.06.2023 r.

1600,00 zł - cena regularna po 15.06.2023 r.

  500,00 zł - student

  400,00 zł - spotkanie towarzyskie z kolacją i niespodzianką (piątek wieczór)


Abstrakty prosimy wysyłać na adres e-mail:  biuro@dysfunkcje.pl   do 31.07.2024 rokuXIV Zjazd PTDNŻ 28-30.09.2023r. - Zamek Kliczków

powrót do - strona główna