XIV Zjazd
28-30.09.2023

XIV Zjazd PTDNŻ 28-30.09.2023 

Zamek Kliczków

Czwartek 28.09.2023 - Zebranie Zarządu PTDNŻ


Piątek 29.09.2023


9:00: Rozpoczęcie Zjazdu

9:15-10:15

Prof. dr hab. n. med. Piotr Malara 

 "Interdyscyplinarne leczenie wad szczękowo-twarzowych"

Dyskusja


  10.30-11.00 Przerwa kawowa


11:00  - 12:00

dr n.med. Michał Tarnawski 

    „Systematyzacja w ortodoncji a leczenie alignerowe. Sekwencje vs systemy sił”

  Dyskusja

12:15 - 13:15

Prof. dr hab. n. med. Stefan Baron, dr hab. n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta 

„Ewolucja poglądów na temat diagnostyki i metod leczenia dysfunkcji narządu żucia, czyli jak znaleźliśmy się tu gdzie dziś jesteśmy?”

Dyskusja


13:30-14:30 Przerwa na lunch:


14:30-15:30

 dr hab. n. med. Magdalena Osiewicz

„Bruksizm choroba cywilizacyjna - rekonesans”

Dyskusja


 15:45-16:15  Przerwa kawowa 


16:15-17:15

 dr. Luca Guarda Nardini Professor at University of Padua Hospital

 "New perspective in the treatment of TMD”. "Nowe perspektywy w leczeniu dysfunkcji narządu żucia (TMD)" Dyskusja


17:30 - 18:00

Sesja Naukowa Studentów i  Młodych Naukowców część IUroczysta kolacja i zwiedzanie zamku z pokazem rycerskim: 19:00


Sobota 30.09.2023


9:00-10:00

Sesja Naukowa Studentów i  Młodych Naukowców część II

10:00 - 11:00

mgr inż. Iwo Rutański 

" Nowości w sprzęcie i oprogramowaniu Carestream"

11:00-13:00

Lek. stom. Magdalena Okręt-Stochaj 

Warsztaty praktyczne Occlusense Bausch:

"Kalkomania. Różne rodzaje kalek i jak ich używać"


13:00 Zakończenie Zjazdu


OPŁATY:

1250,00 zł - członek PTDNŻ

1300,00 zł - członek PSI

1450,00 zł - cena regularna do 15.06.2023 r.

1600,00 zł - cena regularna po 15.06.2023 r.

  400,00 zł - student

  350,00 zł - spotkanie towarzyskie z kolacją i niespodzianką (piątek wieczór)


Abstrakty prosimy wysyłać na adres e-mail:  biuro@dysfunkcje.pl   do 31.08.2023 rokupowrót do - strona główna