Historia

Pierwszy skład Zarządu PTDNŻ w składzie:
Prezes: prof. dr hab. Maria Kleinrok, V-ce Prezes: prof. dr hab. Antoni Karasiński, V-ce Prezes: dr hab. n. med. Stefan Baron

Zebranie członków Założycieli Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia zostało zorganizowane z inicjatywy prof. dr Marii Kleinrok. Odbyło się ono w dniu 28.03.2000 roku w Lublinie. W zebraniu uczestniczyli członkowie założyciele w następującym składzie:


Prof. dr hab. n. med. Teofan M. Domżał
Przewodniczący Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN


Prof. nadzw. Andrzej Drop
Emerytowany Kierownik Kliniki Neurologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie Kierownik I Zakładu Radiologii Lekarskiej AM w Lublinie


Dr hab. n. med. Antoni Karasiński
Kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Śląskiej AM w Zabrzu


Prof. dr hab. n. med. Maria Kleinrok
Kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM w Lublinie
Członek Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN


Prof. dr hab. n. med. Anna Komorowska
Kierownik Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej AM w Lublinie
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego


Prof. dr hab. n. med. Janusz Kwasucki
Kierownik Kliniki Neurologicznej WIML w Warszawie
Członek Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN


Prof. dr hab. n. med. Bogumił Płonka
Emerytowany Kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu
Członek Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN


Prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński
Emerytowany Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii AM w Łodzi
Członek Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN


Prof. dr hab. n. med. Stefan Włoch
Emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej AM w Poznaniu


Prof. dr hab. n. med. Wojciech Split
Kierownik Zakładu Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM w Łodzi


Prof. dr hab. n. med. Stanisław Suliborski
Dyrektor Instytutu Stomatologii AM w Łodzi
Kierownik Zakładu Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej AM w Łodzi


Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Kierownik Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii AM w Lublinie


Prof. dr hab. n. med. Halina Tejchman
Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej AM w Gdańsku


Prof. dr hab. n. med. Hubert Wanyura
Kierownik I Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM w Warszawie


Dr hab. n. med. Stefan Baron
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Śląskiej AM w Zabrzu


Dr hab. n. med. Wiesław Hędzelek
Kierownik Zakładu Propedeutyki i Rehabilitacji Stomatologicznej
AM w Poznaniu, Prezes Sekcji Protetyki PTS


Dr hab. n. med. Krzysztof Przesmycki
Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Lublinie


Dr n. med. Maria Magdalena Bąkowska-Wysocka
Ordynator Oddziału Neurologicznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie

Członek Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN


Dr n. med. Janusz Borowicz
Adiunkt Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM w Lublinie


Dr n. med. Janusz Kleinrok
Adiunkt Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM w Lublinie
Prezes Oddz. PTS w Lublinie


Lek. stom. Zbigniew Klimek
Prezes Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Stomatologów


Dr n. med. Teresa Maślanka
Adiunkt Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu


Dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
Kierownik Wojewódzkiej Przychodni Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej w Katowicach
Kierownik Przyklinicznej Poradni Przeciwbólowej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach


Dr n. med. Jacek Szkutnik
Adiunkt Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM w Lublinie

 • Prof. dr hab. n. med. Teofan M. Domżał
  Przewodniczący Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN
 • Prof. nadzw. Andrzej Drop
  Emerytowany Kierownik Kliniki Neurologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie Kierownik I Zakładu Radiologii Lekarskiej AM w Lublinie
 • Dr hab. n. med. Antoni Karasiński
  Kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Śląskiej AM w Zabrzu
 • Prof. dr hab. n. med. Maria Kleinrok
  Kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM w Lublinie
  Członek Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN
 • Prof. dr hab. n. med. Anna Komorowska
  Kierownik Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej AM w Lublinie
  Prezes Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Kwasucki
  Kierownik Kliniki Neurologicznej WIML w Warszawie
  Członek Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN
 • Prof. dr hab. n. med. Bogumił Płonka
  Emerytowany Kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu
  Członek Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN
 • Prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński
  Emerytowany Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii AM w Łodzi
  Członek Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN
 • Prof. dr hab. n. med. Stefan Włoch
  Emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej AM w Poznaniu
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Split
  Kierownik Zakładu Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM w Łodzi
 • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Suliborski
  Dyrektor Instytutu Stomatologii AM w Łodzi
  Kierownik Zakładu Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej AM w Łodzi
 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
  Kierownik Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii AM w Lublinie
 • Prof. dr hab. n. med. Halina Tejchman
  Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej AM w Gdańsku
 • Prof. dr hab. n. med. Hubert Wanyura
  Kierownik I Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM w Warszawie
 • Dr hab. n. med. Stefan Baron
  Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Śląskiej AM w Zabrzu
 • Dr hab. n. med. Wiesław Hędzelek
  Kierownik Zakładu Propedeutyki i Rehabilitacji Stomatologicznej
  AM w Poznaniu, Prezes Sekcji Protetyki PTS
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Przesmycki
  Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Lublinie
 • Dr n. med. Maria Magdalena Bąkowska-Wysocka
  Ordynator Oddziału Neurologicznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
  Członek Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN 
 • Dr n. med. Janusz Borowicz
  Adiunkt Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM w Lublinie
 • Dr n. med. Janusz Kleinrok
  Adiunkt Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM w Lublinie
  Prezes Oddz. PTS w Lublinie
 • Lek. stom. Zbigniew Klimek
  Prezes Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Stomatologów 
 • Dr n. med. Teresa Maślanka
  Adiunkt Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu
 • Dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
  Kierownik Wojewódzkiej Przychodni Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej w Katowicach
  Kierownik Przyklinicznej Poradni Przeciwbólowej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach
 • Dr n. med. Jacek Szkutnik
  Adiunkt Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM w Lublinie

Zebranie otworzyła prof. Maria Kleinrok uzasadniając potrzebę powołania Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia.

Na przewodniczącego zebrania wybrano 

prof. dr hab. Stefana Włocha.

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano następujący skład Komitetu Założycielskiego PTDNŻ :

Przewodnicząca: 

prof. dr hab. Maria Kleinrok

Członkowie:

dr n. med. Janusz Borowicz, 

dr n. med. Jacek Szkutnik


Pierwsze Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia z udziałem 27 członków odbyło się w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą 12.05.2001r. 

Na zebraniu wybrano pierwszy Zarząd w składzie:


Prezes: 

prof. dr hab. Maria Kleinrok

V-ce Prezes: 

prof. dr hab. Antoni Karasiński 

V-ce Prezes: 

dr hab. n. med. Stefan Baron 

Skarbnik: 

dr n. med. Janusz Borowicz 

Sekretarz: 

dr n. med. Monika Litko 

Z-ca Sekretarza: 

dr n. med. Anna Kaczmarek 

Członkowie Zarządu: 

prof. dr hab. Hubert Wanyura, 

prof. dr hab. Agnieszka Pisulska – Otremba, 

dr hab. n. med. Janusz Kleinrok, 

dr n. med. Teresa Maślanka 

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska 

dr n. med. Jerzy Stodolny

Komisja Rewizyjna Przewodniczący:

dr n. med. Jerzy Łakomski

Członkowie:

prof. dr hab. Wiesław Hędzelek

prof. dr hab. Stanisław Suliborski

lek. stom. Ewa KalecińskaLogo Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia


Logo Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia towarzyszy Towarzystwu od chwili jego założenia. Oficjalnie zostało zatwierdzone uchwałą Walnego Zebrania Członków PTDNŻ w dniu 10.05.2003 w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą. Przedstawia ono kompozycję dwóch funkcjogramów żuchwy wg Kleinrok. Pod tą nazwą funkcjonują w literaturze wewnątrzustne zapisy ruchów żuchwy wykonane metodą opracowaną przez prof. Marię Kleinrok z zastosowaniem urządzenia pod nazwą „funkcjograf wg Kleinrok”, wprowadzonego do produkcji przez firmę Ivoclar w Liechtensteinie w 1971 roku. Metoda ta została w całości opublikowana w oparciu o szerokie badania, przeprowadzone z zastosowaniem funkcjografu w latach 1972–1984, których wyniki zawarto w książce: Kleinrok M.: Diagnostik und Therapie von Okklusionsstorungen. Mit vielen praktischen Beispielen unter Verwendung des Funktiographen. Quintessenz Verlags, Berlin, Chicago, London,SaoPaulo,Tokio1986,296stron

a – łuk gotycki

b – maksymalne zaguzkowanie zębów

c – dotylne położenie zwarciowe żuchwy

d – centralne położenie żuchwy

e – pole zwarciowe zapis wszystkich możliwych ruchów zwarciowych żuchwy

f – graniczne zwarciowe ruchy boczne żuchwy z maksymalnego zaguzkowania zębów

g – poślizg środkowy żuchwy

h – graniczne zwarciowe ruchy boczne z dotylnego położenia zwarciowego żuchwy

powrót do o nas