Szkolenia

Alternatywne metody leczenia TMD
Iniekcje domięśniowe i dostawowe
08.03.2024

Szczegółowy program szkolenia:
 Alternatywne metody leczenia TMD. Iniekcje w leczeniu TMD

CZYTAJ WIĘCEJ

TMD dla ortodontów
uwaga zmiana daty
16.02.2024

Szczegółowy program szkolenia:
„Zaburzenia TMD w leczeniu ortodontycznym”

czytaj więcej

Szynoterapia w leczeniu dysfunkcji
narządu żucia (TMD)
23.02.2024


Szczegółowy program szkolenia:
Szynoterapia w leczeniu bruksizmu i TMD.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wprowadzenie do TMD
15.03.2024


Szczegółowy program szkolenia:

CZYTAJ WIĘCEJ

Toksyna botulinowa typu A
w  leczeniu zaburzeń
skroniowo-żuchwowych
24.05.2024


Szczegółowy program szkolenia:

CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenie wkrótce


Szczegółowy program szkolenia:

CZYTAJ WIĘCEJ

Zapraszamy

powrót - strona główna