Wydarzenia

IX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, 

Zamek Czocha 21-23.05.2015 r.

Relacja z IX Międzynarodowego Zjazdu PTDNŻ

www.zamekczocha.com

W dniach 21-23 maja 2015 roku, na Dolnym Śląsku, w malowniczo położonym Zamku Czocha, odbył się IX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Tematem przewodnim konferencji było
„Wielospecjalistyczne spojrzenie na zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego”.

Wykłady wygłosili m.in. goście z Polski, Profesor Zbigniew Śliwiński i z zagranicy, Profesor Michael Walter z Niemiec oraz Profesor Andrej Jenca ze Słowacji. Honorowego Patrona Zjazdu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, reprezentowała Pani Profesor Małgorzata Radwan-Oczko, Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UMW.

Pierwszego dnia odbyło się zebranie Zarządu PTDNŻ, podczas którego przyjęto nowych członków oraz wstępnie ustalono termin przyszłorocznego zjazdu. Już dziś możemy zdradzić, że w roku 2016 będziemy kontynuować spotkania w polskich zamkach.

Na Walnym Zebraniu Członków, dyskutowano m.in. o zmianie formuły zjazdu poprzez wprowadzenie warsztatów praktycznych oraz zachęcania studentów Uczelni Medycznych w całym kraju do zdobywania wiedzy na temat dysfunkcji układu stomatognatycznego poprzez udział w konferencjach PTDNŻ.

Kolejnego dnia, dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz prof. nadzw., uroczyście otworzył Zjazd, a następnie przedstawił życiorys Pani Profesor Marii Kleinrok, Prezesa Honorowego PTDNŻ,  z okazji 60-lecia jej pracy naukowej.

Następnie wykłady wygłosili Profesor Zbigniew Śliwiński „Wybrane elementy terapii manualnej, kranio-sakralnej oraz dynamicznego plastrowania w zaburzeniach czynnościowych stawu skroniowo-żuchwowego i stawów kręgosłupa z obiektywizacją wyników leczenia metodą Diers” oraz Profesor Michael Walter „Skrócone łuki zębowe – wyniki aktualnych badań”.

W godzinach popołudniowych odbyły się dwie sesje naukowe.
Po zakończeniu prelekcji, we wczesnych godzinach wieczornych odbył się rejs statkiem po Jeziorze Leśniańskim oraz uroczysta kolacja.

W sobotę, wykład wygłosił Profesor Andrej Jenča „Żuchwa jako istotny element czynnościowy układu stomatognatycznego” oraz „Chirurgia regeneracyjna i rekonstrukcyjna żuchwy”, odbyła się także trzecia sesja naukowa.

Na zakończenie chętni uczestnicy mogli skorzystać ze zwiedzania Zamku Czocha wraz z przewodnikiem.

Serdecznie dziękujemy gościom i uczestnikom za wspaniałą atmosferę!
Do zobaczenia na przyszłorocznej konferencji PTDNŻ!
Komitet OrganizacyjnyIX Międzynarodowego Zjazdu PTDNŻ
powrót do - wydarzenia