Wydarzenia

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Wisła

19-22.05.2005
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr Stefan Baron
Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

– dr n. med. Janina Walczyńska
– dr n. med. Barbara Tarnawska
– dr n. med. Marcin Krywult
– dr n. med. Paweł Namysłowski
– dr n. med. Tomasz Kokot
Sekretariat:

– mgr Małgorzata Praga
– lek. stom. Iwona Skrzypiec
– lek. stom. Anna Kastelik
– lek. stom. Katarzyna Bindek
Komitet Naukowy:

– prof. dr hab. Maria Kleinrok
– prof. dr hab. Antoni Karasiński
– prof. dr hab. Stefan Baron
– dr n. med. Teresa Maślanka
Sekretariat Komisji Naukowej:
– dr n. med. Barbara Tarnawska
– dr n. med. Marcin Krywult

Słowo wstępne Prezesa PTDNŻ, prof. Marii Kleinrok do programu IV Zjazdu- fragmenty:
Celem Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia jest rozwój i szerzenie wiedzy na temat etiologii, diagnostyki i leczenia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia i związanych z tymi zaburzeniami bólów twarzy i głowy oraz innych dolegliwości umiejscowionych w narządzie słuchu i wzroku, w obrębie szyi, karku, pasa barkowego, kończyn i kręgosłupa, jak również w układzie krążenia, pokarmowym, oddechowym i in. Bólowemu zespołowi dysfunkcji narządu żucia mogą towarzyszyć również objawy typowe dla zespołu fibromialgii. Ta różnorodność i rozległość objawów mogących towarzyszyć zaburzeniom w ssż, sygnalizowana w piśmiennictwie ostatnich lat, potwierdza konieczność interdyscyplinarnej współpracy lekarzy stomatologów z lekarzami medycyny. Współpraca ta jest jednym z naczelnych celów statutowych naszego Towarzystwa.
Trzy pierwsze Zjazdy poświęcone były głównie etiologii, diagnostyce klinicznej dysfunkcji narządu żucia oraz nowoczesnym metodom obrazowania stawów skroniowo-żuchwowych. Wiodącym tematem kolejnego IV Zjazdu będzie leczenie dysfunkcji narządu żucia, w tym m.in. leczenie szynami zgryzowymi, fizjoterapia i leczenie farmakologiczne oraz leczenie implantoprotetyczne chorych z dysfunkcją narządu żucia. Pozostałe doniesienia to prace badawcze i kliniczne dotyczące problemów związanych z zaburzeniami układu ruchowego narządu żucia.
Drugi dzień Zjazdu poświęcony będzie tradycyjnie dokształcaniu. Kurs jest przeznaczony nie tylko dla stomatologów wszystkich specjalności, ale również dla reumatologów, ortopedów, rehabilitantów, specjalistów medycyny manualnej, fizjoterapeutów, lekarzy rodzinnych i in.


powrót do - wydarzenia