Wydarzenia

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Wrocław

08-10.05.2003
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Teresa Maślanka
Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
– dr hab. Halina Panek
– lek. stom. Ewa Kalecińska
– lek. stom. Aleksandra Kraśnicka-Ściborska
– dr n. med. Artur Bogucki
– dr n. med. Danuta Nowakowska
– dr n. med. Anna Sobolewska
– dr n. med. Paweł Bohater
– dr n. med. Elżbieta Rutańska
– dr n. med. Maciej Kawala
Sekretariat:

– mgr Mariola Abkowicz
– lek. stom. Michał Karolewski
– lek. stom. Paweł Kucharski
– lek. stom. Anna Dobosz
– lek. stom. Magdalena Sosna-Gramza
– Stud. Konstanty Sławecki
Komitet naukowy:

– prof. dr hab. Maria Kleinrok
– prof. dr hab. Antoni Karasiński
– dr n. med. Teresa Maślanka
– dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
– prof. dr hab. Hubert Wanyura
– dr hab. Halina Panek
Sekretariat Komisji Naukowej:

– dr n. med. Anna Kaczmarek
– lek. stom. Monika Litko
– lek. stom. Katarzyna Sarna-Boś

Słowo wstępne Prezesa PTDNŻ, prof. Marii Kleinrok do programu III Zjazdu- fragmenty:
Zgodnie z zapowiedzią tematyką wiodącą Zjazdu będzie wciąż jeszcze palący problem, jakim niewątpliwie jest diagnostyka bólu twarzy i głowy oraz zaburzeń wewnątrz stawowych w ssż obrazowanie tych stawów. Kolejne nasze spotkania pragniemy skoncentrować na leczeniu tych zaburzeń i związanych z nimi dolegliwości.
Cieszymy się, że i w tym roku udało się nam wspólnie z Polskim Towarzystwem Badania Bólu zorganizować całodzienny program dokształcający. Zgodnie z założeniem Sesje Dokształcające będą poświęcone głównie konieczności interdyscyplinarnej współpracy w rozpoznawaniu bólów twarzy i głowy.
Mamy nadzieję, że przyjmiecie Państwo tegoroczny program z równie niezwykłym zainteresowaniem jak w ubiegłym roku. Gwarantują nam to wybitni wykładowcy, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie.

powrót do - wydarzenia