Wydarzenia

I Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Kazimierz Dolny n. Wisłą

10-13.05.2001
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – prof. dr Maria Kleinrok

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
– dr n. med. Janusz Borowicz
– dr n. med. Anna Kaczmarek
– dr n. med. Janusz Kleinrok
– dr n. med. Krzysztof Krakowiak
– dr n. med. Monika Dąbrowska
– dr n. med. Iwona Kuroń-Opalińska
– dr n. med. Monika Litko
– lek. stom. Anna Węgłowska
Komisja Naukowa:
– prof. dr hab. Maria Kleinrok
– prof. dr hab. Hubert Wanyura
– prof. dr hab. Antoni Karasiński
Sekretariat Komisji Naukowej:
– dr n. med. Anna Kaczmarek
– lek. stom. Monika Litko
– lek. stom. Anna Węgłowska
– lek. stom. Iwona Kuroń

Słowo wstępne przewodniczącej Komitetu Założycielskiego PTDNŻ, prof. Marii Kleinrok do programu I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia.

Gwałtowny rozwój wiedzy o układzie ruchowym narządu żucia w ostatnim 50-leciu jest odpowiedzią na wciąż rosnącą liczbę chorych z bólami twarzy i głowy związanymi z dysfunkcją narządu żucia. Spowodowało to wyodrębnienie się nowej dziedziny stomatologii tj. nauki o układzie ruchowym narządu żucia. Do jej rozwoju przyczyniło się niewątpliwie także wprowadzenie nowych metod wizualizacyjnych, w tym rentgenodiagnostycznych oraz metody rezonansu magnetycznego, jak również graficznych metod analizy czynności żuchwy. W związku z tym, że główną rolę w etiologii bólów twarzy i głowy związanych z dysfunkcją narządu żucia odgrywa stres, zwłaszcza cywilizacyjny, przewiduje się w XXI wieku dalszy wzrost liczby chorych z tymi bólami. Założenie Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia wychodzi naprzeciw tym zapotrzebowaniom.
Celem Towarzystwa jest między innymi rozwój i szerzenie wiedzy na temat rozpoznawania i leczenia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia i związanych z tymi zaburzeniami bólów twarzy i głowy oraz stworzenie forum lekarzy stomatologów i lekarzy medycyny odpowiednich specjalności. Założyciele Towarzystwa to wybitni znawcy problematyki bólu i dysfunkcji narządu żucia. Wierzymy, że nasze Towarzystwo przyczyni się do szybszego rozwoju tej dziedziny stomatologii w naszym kraju i przyniesie wiele korzyści naszym chorym.powrót do - wydarzenia